top of page

Acerca de

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

The Treasury Museum, Chaing Mai

                พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การกำกับดูของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์  เป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเงินตราที่ทันสมัยได้มาตรฐานในภาคเหนือภายในจัดแสดงนิทรรศการวิวัฒนาการเงินตราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเงินตราท้องถิ่น
ทางภาคเหนือ รวมทั้งประวัติศาสตร์ สังคม เศรษ
ฐกิจ และการค้าของอาณาจักรล้านนาในอดีต

เชียงใหม่.jpg

การจัดแสดงนิทรรศการถาวร

timeline_20200407_113827_edited
4497d8c6-d109-4e7d-b471-6814903cf55d
CNX1_edited

ประวัติความเป็นมา

       พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาคารราชพัสดุ ซึ่งเดิมเคยเป็นบ้านของเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2494 ด้วยลักษณะอาคารสมัยใหม่ (Modern Architecture) ซึ่งเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่นิยมสร้างในกรุงเทพฯ ช่วง พ.ศ. 2475 - 2490  เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในชื่อ  “ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2538 โดยจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเงินตราไทย

        ต่อมาในปี  พ.ศ. 2559 - 2562  ได้ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการภายใน  สิ่งอำนวยความสะดวก  พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ  ห้องสมุด  และพื้นที่จัดกิจกรรม รวมถึงมีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเงินตราที่ทันสมัย ภายใต้ชื่อ  “พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่”

822559f5-d63a-4592-82c2-febba1e599be_edited
cnx2_edited

ล้านนาในความทรงจำ

ภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ

อาณาจักรล้านนา ตั้งแต่การก่อร่างสร้างเมือง พัฒนาการความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร

และเมืองเชียงใหม่ในฐานะศูนย์กลางของอาณาจักร

069fe434-503b-4a6c-a8fa-521c8efa6e92
ff73c7c0-5420-4545-b52a-550b6eb2640d
1
2

เปิดมุมเมือง

เรื่องราวการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ

ในดินแดนภาคเหนือตอนบน

รุ่งเรืองล้านนา

นิทรรศการวิวัฒนาการเงินตราไทย

ตั้งแต่สมัยอาณาจักรฟูนัน - ทวารวดี

เงินตราสมัยล้านนา สุโขทัย อยุธยา จนถึง

สมัยรัตนโกสินทร์ และเศรษฐกิจการค้าในล้านนา

วัฒนาบ้านเมือง

เรื่องราวการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ

ในดินแดนภาคเหนือตอนบน

53a0af09-087f-4a76-ba96-405fe7ee1a2e
5034cfb9-26ed-460c-bb10-9175583d3fdc
3
4

ปัจจุบันล้านนา

นิทรรศการนำเสนอภาพเมืองเชียงใหม่

ในฐานะเมืองท่องเที่ยวสำคัญของภาคเหนือ

ที่ยังคงรักษาและสืบทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่น

อันเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือน

เหรียญนั้นสำคัญไฉน

เรียนรู้ความสำคัญของเหรียญกับชีวิตประจำวัน

ผ่านมินิเกมจำลองสถานการณ์

5
6
eab794c2-b63a-4ddd-bc50-712632ca2416
6

รอบรู้เรื่องเหรียญ

นิทรรศการพัฒนาการเหรียญกษาปณ์ไทย

และขั้นตอนการผลิตเหรียญ นำเสนอด้วยสื่อมัลติมีเดียทันสมัยหลากหลายรูปแบบ อาทิ

เกมขั้นตอนการผลิตเหรียญผ่านจอระบบสัมผัส (Touch Screen) และชมเหรียญประเภทต่าง ๆ

ผ่านเทคโนโลยี AR-Code (Augmented Reality)

การจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน

239317115_2461777097299812_3474217755987326635_n
237962918_2461777297299792_5321997059971934357_n
237431051_2461777187299803_5535325745974452761_n
236882241_2461777133966475_5148932179157526003_n
237201831_2461777397299782_8340954219815647998_n
237362468_2461777440633111_6948669051756944426_n
236884281_2461777563966432_4726573891690257380_n

"ตุงไชยมงคล : ตอกบุญ ดุนลาย สื่อความหมายวัฒนธรรม"

       พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ และเครือข่าย
วิถีราชดำเนินโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวิถีราชดำเนิน (Radchadamnoen Model) ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในงานเชียงใหม่บลูมส์ 2021 (Chiang Mai Blooms 2021)   ภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์แห่งองค์การยูเนสโก”

        โดยพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก พ่อครูดิเรก สิทธิการ ครูศิลปะของแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2554 ผู้เชี่ยวชาญด้านการดุนโลหะและทำเครื่องเงินชุมชนบ้านวัวลายเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานหัตถศิลปะชิ้นพิเศษ “ตุงไชยมงคล” ที่สะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมของงานดุนโลหะ และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเงินตราโบราณได้อย่างงดงาม

รับชมวีดิโอ

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 

(ปิดให้บริการวันวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5322 4237
เว็บไซต์ e-museume : http://trdmuseumchiangmai.treasury.go.th/
      พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
      trdmuseumcm
      trdmuseumcm

เข้าชมฟรี !

พูดคุยกับเรา

Thanks for submitting!
bottom of page